مصرف الکل و دیابت

برچسب ها: |

دیابت چیست؟ دیابت، بیماریی است که بدن در نحوه استفاده از غذا به عنوان انرژی برای پردازش آن دچار مشکل می شود. زمانی که غذا را هضم می کنیم، به قند یا گلوکز تجزیه و